Rekrutacja uzupełniająca - kandydaci do liceum

Po pierwszym terminie rekrutacji mamy możliwość przyjęcia osób w rekrutacji uzupełniającej. Zapraszamy kandydatów spełniających następujące warunki.

Rekrutacja uzupełniające do klas I realizujących rozszerzenia z przedmiotów:
a) j. polskiego i historii (4 wolne miejsca)
b) matematyki, fizyki, j. angielskiego (3 wolne miejsca)

TERMINY:
1. Od 26 lipca do 2 sierpnia składanie dokumentów (informacje w zakładce "liceum - rekrutacja")
2. Osoby ubiegające się o przyjęcie do klasy z rozszerzeniami powinny mieć co najmniej ocenę dobrą z przedmiotów, których zamierzają uczyć się na poziomie rozszerzonym.
3. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do klas I - 3 sierpnia do godz. 14.00
4. Osoby zakwalifikowane w rekrutacji uzupełniającej potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły do 6 sierpnia do godz. 14.00
5. 9 sierpnia o godz. 12.00 - ogłoszenie listy przyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

Szkoła licealna