Borne Sulinowo- kronika 2015 - dzień 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9,10

uczestnicy wyjazdu

Zwyczajem minionych lat pragniemy przekazać tęskniącym za nami rodzicom, przyjaciołom oraz innym zainteresowanym, kronikę międzyszkolnego wyjazdu. BORNE SULINOWO 2015, SEZON VIII.

Czytaj dalej