Roraty w szkole

Zapraszam chętnych do wspólnego porannego adwentowego czuwania.

Zwyczajem poprzednich lat o godz. 7.15 ( od poniedziałku do piątku) w kaplicy szkolnej odprawiana będzie roratnia Msza święta. Mam nadzieję, że wspólne przeżywanie adwentowego czuwania ubogaci nas wzajemnie i wyda owoce dobrego życia w domu, szkole i wszędzie tam, gdzie Bóg nas postawi. Pamiętajmy, że czas oczekiwania może być dobrą okazją do czynienie dobra względem drugiego człowieka i wypracowania w sobie pozytywnych postaw.

Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, wydarzenia religijne