Salezjanie dla Niepodległej…

W. Augustyniak i M. Matzanke

“Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem” słowa piosenki zespołu muzycznego “Chłopcy z Placu Broni” doskonale oddają charakter narodowy Polaków. Burzliwe dzieje naszej ojczyzny pokazują, że nigdy nie pogodziliśmy się z utratą niepodległości. Nie traciliśmy nadziei na odzyskanie wolności mimo porażek poniesionych w kolejnych zrywach narodowowyzwoleńczych. Niestety… aż 123 trzeba było czekać na powrót Rzeczypospolitej na mapę Europy.

Z tym większą radością świętujemy kolejne rocznice tego doniosłego wydarzenia. 9 XI 2022 r. w Salezjańskich Szkołach “Sapere aude” zorganizowany został Wieczór Poezji Patriotycznej oraz Pieśni Legionowych i Żołnierskich dla upamiętnienia 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Grupa teatralna przygotowała bogaty program artystyczny pod hasłem “Dla Niepodległej”, w którym słowem poetyckim oraz znakomitym wokalem wzruszyła widownię. W sali teatralnej zapanowała niezwykła atmosfera… Rozbrzmiewały naprzemiennie radosne i smutne tony pieśni legionowych i żołnierskich, m.in. “Marsz Pierwszej Brygady”, “Wojenko, wojenko”, “Rozkwitały pąki białych róż”. Licealistki przy akompaniamencie gitary wyśpiewały trudną lekcję historii Polski, prezentując utwory Jacka Kaczmarskiego: “Rejtan, czyli raport ambasadora” oraz “Zesłanie studentów”. Uczniowie klas 5 i 6 przedstawili również ciekawe interpretacje wierszy wyrażających szeroki wachlarz uczuć Polaków wobec Ojczyzny: tęsknotę za ziemią rodzinną, żal wywołany utratą wolności, nadzieję na odzyskanie niepodległości. Występ artystyczny młodzież zakończyła wyznaniem, że czuje się szczęśliwa, żyjąc w kraju nad Wisłą… trzeba koniecznie dodać: w wolnym kraju…

Wieczór patriotyczny zgromadził liczną widownię, która gromkimi brawami reagowała na występy młodych artystów. Galowy strój młodzieży, ich powaga, odpowiedzialność, zaangażowanie emocjonalne oraz piękna scenografia podkreślały doniosłość wydarzenia. Wspólna sprawa, jaką jest wolna od przeszło stu lat ojczyzna, pozwoliła nam wspólnie się spotkać, wspólnie przeżywać radość, dumę, wzruszenie…

Serdecznie dziękujemy młodzieży za znakomity występ, dziękujemy gościom za tak liczne przybycie i wspaniały odbiór programu artystycznego, rodzicom oraz dziadkom naszych artystów dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie scenografii oraz smakowitych przekąsek do kawiarenki. Dziękujemy Błażejowi Domańskiemu za obsługę światła i dźwięku podczas prób i występu. Dziękujemy również uczennicom kl. 6a: Oli Fit i Michalinie Budze za wykonanie kotylionów dla całej grupy teatralnej oraz Pani Magdalenie Szcześnik i jej podopiecznym z klas I-III za przygotowanie kotylionów do wystroju sali teatralnej.

akademie, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, teatr, uroczystości