Śladami Norwida z fortepianem Chopina w tle

D.G.-P.

Uczniowie kl. 3A Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego udali się w czwartek 21 października 2021 r. na wycieczkę edukacyjną do Warszawy i Chrzęsnego śladami dwójki genialnych artystów romantyzmu - Fryderyka Chopina i Cypriana Norwida.

Program wycieczki zogniskowany był wokół postaci dwóch genialnych artystów epoki romantyzmu - Fryderyka Chopina i Cypriana Norwida. Dzięki lekcji polskiego przeprowadzonej w miejscach związanych z polskim poetą fortepianu młodzież mogła poznać Fryderyka Chopina jako romantycznego artystę, genialnego kompozytora i bohatera utworu lirycznego Cypriana Norwida. Wyjazd miał bowiem na celu przybliżyć uczniom treść i kontekst społeczno-obyczajowy i historyczny wiersza Cypriana Norwida zatytułowanego "Fortepian Szopena".
Żywa lekcja polskiej kultury i literatury rozpoczęła się od spaceru Nowym Światem. Grupa trzecioklasistów zatrzymała się pod Pałacem Zamoyskich, z którego, jak pisał Norwid i głosi legenda, miał być wyrzucony tytułowy fortepian. Następnie młodzież weszła do kościoła Świętego Krzyża, by zobaczyć, w którym filarze świątyni spoczywa serce kompozytora. W Muzeum Fryderyka Chopina uczniowie odczytali wiersz Norwida "Fortepian Szopena" i dokonali jego analizy i interpretacji, przechodząc przez kolejne sale ekspozycyjne ilustrujące etapy życia i twórczości pianisty.
Z Warszawy licealiści udali się do Pałacu w Chrzęsnem, w którym tymczasowo znajduje się ekspozycja pamiątek związanych Z Cyprianem Norwidem. Usytuowany w malowniczym parku pałac okazał się miejscem gościnnym i emanującym romantyczną aurą. Trzecioklasiści ulegli urokowi miejsca. Słuchali wielowiekowej historii pałacu i jej mieszkańców. Podziwiali kilkusetletnie sklepienia budowli oraz zgromadzone w niej zabytki i arcydzieła. Poznali historię namalowania owianego sławą i budzącego kontrowersje obrazu Władysława Podkowińskiego "Szał uniesień". Dowiedzieli się również wielu cennych informacji o związku Norwida z ziemią mazowiecką, a także o jego tułaczym losie i niedocenionej za życia twórczości poetyckiej, a także o innych aktywnościach artystycznych. Wizytę w podwołomińskim pałacu zakończył hologram potomka królewskiego rodu Sobieskich.
Dzięki żywej lekcji polskiego odbytej w Warszawie salezjańska młodzież mogła nie tylko pogłębić interpretację wiersza "Fortepian Szopena", ale wręcz ją przeżyć. Zwłaszcza, że wizyta w miejscach związanych z kompozytorem odbywała się w czasie obchodów 158. rocznicy jego śmierci i finału XVIII Konkursu Chopinowskiego. Dzięki wizycie w Pałacu w Chrzęsnem natomiast trzecioklasiści mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć unikatowe norwidiana.

akcje, inicjatywy i pomysły, spotkania z nauką, Szkoła licealna, turystyka, wydarzenia kulturalne