SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW ZEROWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne wszystkich Rodziców dzieci przyjętych do zerówki na nowy rok szkolny 2024/2025, które odbędzie się 19 czerwca 2024 r. o godzinie 18.00 w sali tańca.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW ZEROWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025