Studia di farti amare! (Ucz się tego, aby cię kochano).

MR

31 stycznia to dla naszej wspólnoty szkolnej bardzo ważny dzień. Tego dnia przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Bosko - założyciela Rodziny Salezjańskiej oraz Ojca i Nauczyciela Młodzieży.

O godz. 11.30 odbyła się uroczysta Msza Święta celebrowana przez księży Salezjanów wraz z ks. J. Kopczyńskim, proboszczem Parafii św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim. W tym szczególnie trudnym czasie niewielka część naszej wspólnoty mogła wziąć udział w uroczystości i dlatego dla wszystkich pozostałych warto przytoczyć cytaty księdza Bosko, które wygłosił ks. D. Mikołajczyk w czasie homilii.

Do Wychowawców:

"Pokochaj to, co kocha młodzież, a młodzież pokocha to, co kochasz ty".

"Wychowawca niech się stara, by go wychowankowie polubili, jeżeli chce być darzony przez nich szacunkiem".
" Niech w klasach szkolnych rozbrzmiewają słowa: dobroć, miłość i cierpliwość.
Dobroć w mówieniu, działaniu oraz informowaniu zdobywa wszystko i wszystkich.
Łatwo przebaczajcie i nigdy nie wracajcie do spraw raz przebaczonych".

" Punktem wyjścia dla wychowawcy jest sytuacja młodzieży, jej potrzeby i problemy.
W każdym młodym człowieku nawet najbardziej nieszczęśliwym istnieje zapalny punkt dobra. Pierwszym obowiązkiem wychowawcy jest poszukiwanie tego punktu, tej wrażliwej struny serca i wyciagnięcie z niej zysku.
Jest wielką przygodą nauczyć prawd wiary młodego ignoranta i zapobiec chociaż jednemu grzechowi śmiertelnemu".

"Oni nigdy nie mówią wprost, że cię lubią, szanują, słuchają, ale można to odczytać z ich postawy, zachowań.
Chcę, aby oni byli dobrymi chrześcijanami i obywatelami. Chcę, aby byli szczęśliwi. A jakie będą owoce wychowania, jeszcze nie wiem. Mam tylko świadomość, że na owoce trzeba będzie czekać bardzo długo".

"Mówiło się i zawsze będzie się mówiło, że Maryja Wspomożycielka wyprasza i zawsze będzie wypraszała szczególne łaski, także i nadzwyczajne cuda dla tych, którzy zajmują się chrześcijańskim wychowaniem opuszczonej i zaniedbanej młodzieży, przez dzieła, uczynki, dobre rady i przykład albo po prostu przez modlitwę".

Do młodych, jako Ojciec i Nauczyciel:

"Bądź radosny, ale niech to będzie radość szczera, wypływająca ze świadomości wolnej od grzechu.
Naszym wsparciem są: radość, modlitwa i Komunia Św. Częsta Komunia Św. jest wielką kolumną, na której opiera się jeden biegun świata. Nabożeństwo do Matki Najświętszej jest drugą kolumną, na której opiera się drugi biegun".

"Jesteście w wiośnie waszego życia. Kto w młodości nie nauczy się pracować, będzie leniem i nieukiem aż do starości.
Pobożność, nauka i radość przyniosą wam wiele słodkiej jak miód pociechy. Praca i umiarkowanie to broń, którą uda się pokonać wszystko i wszystkich".

"Każdy wyuczony język jest pokonaniem nowej bariery dzielącej nas i miliony naszych braci z innych narodowości i faktycznie pozwala nam czynić dobro".

"Pamiętajcie, nie opłacą się gniewy i tupet, potrzebny jest ciągły pokój, to jest stałość cierpliwość i trud.
Jeżeli chcesz żyć szczęśliwie, trzeba zasłużyć sobie na to dobrym sercem, które potrafi kochać przyjaciół, być cierpliwym i wspaniałomyślnym dla nieprzyjaciół, płakać z tymi, którzy płaczą, nie zazdrościć szczęścia innym oraz wszystkim czynić dobrze.
Chcecie, aby Pan obdarzał was wieloma łaskami? Nawiedzajcie Go często w kaplicy czy kościele.
Módlcie się zawsze do Maryi, szczególnie zaś tym wezwaniem: Maryjo Wspomożenie Wiernych módl się za nami! To jest niedługa modlitwa, ale sam doświadczyłem, że jest bardzo skuteczna.

Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, uroczystości, wydarzenia religijne