Uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru w Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim

W czwartek 9 maja 2024 r. w Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru.

W tym doniosłym wydarzeniu dla całej wspólnoty szkolnej, wspólnoty salezjańskiej oraz społeczności lokalnej udział wzięli dostojni goście: Ksiądz Biskup Romuald Kamiński, Ksiądz Inspektor Tadeusz Jarecki, Księża Dyrektorzy i Wicedyrektorzy szkół salezjańskich Inspektorii Warszawskiej, władze samorządowe miasta Mińsk Mazowiecki z Burmistrzem – Panem Marcinem Jakubowskim na czele, Dyrektorzy i Wicedyrektorzy mińskich szkół podstawowych oraz innych instytucji kulturalno – oświatowych, Księża z zaprzyjaźnionych parafii oraz cała społeczność Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Dominika Savio.

W uroczystej mszy św., której przewodniczył Ksiądz Biskup, wspólnota wiernych dziękowała Bogu za wielkiego patrona – Dominika Savio oraz prosiła o potrzebne łaski za jego wstawiennictwem. Ksiądz Biskup po ceremonii poświęcenia i pobłogosławienia sztandaru podkreślił jego doniosłą rolę dla tradycji i tożsamości różnych wspólnot, kultur i cywilizacji. Zwrócił też uwagę na potrzebę kierowania się wartościami i naśladowania autorytetów w procesie wychowania i kształtowania postaw młodych ludzi.

Po uczcie eucharystycznej trzecioklasiści zaprezentowali wspomnienie o św. Dominiku Savio, łącząc jego biografię z polską tradycją. Część artystyczna uroczystości została ubogacona występami Zespołu Pieśni i Tańca „Ludowiaki” oraz Zespołu Wokalno – Instrumentalnego „Kreska”. Następnie głos zabrał Ks. Dyrektor Ryszard Woźniak oraz zaproszeni goście, w pięknych, i jakże budujących słowach, wyrazili słowa uznania dla naszej wspólnoty szkolnej. Uroczystość przebiegła w podniosłej atmosferze, która z pewnością udzieliła się wszystkim zebranym i rozbudziła w nich pragnienie dążenia do świętości poprzez radość, sumienne wykonywanie obowiązków i czynienie dobra na co dzień.

Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, uroczystości