V Konkurs Kaligraficzny „Zostań Mistrzem Kaligrafii”

M.Chrobot

V Konkurs Kaligraficzny „Zostań Mistrzem Kaligrafii”
czyli konkurs pięknego pisania w bibliotece szkolnej
z okazji Roku Wisławy Szymborskiej oraz
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2023

Zapraszam uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej oraz liceum do udziału
w Konkursie Kaligraficznym.

Trzy kategorie wiekowe:
I kategoria – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
II kategoria - uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej
III kategoria - uczniowie klas I – IV liceum

Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać odręcznie dowolną techniką, tekst wiersza
"Nic dwa razy" Wisławy Szymborskiej
piórem lub długopisem na papierze gładkim formatu A-4 jednostronnie, (należy użyć tyle kartek, ile zajmuje tekst).

Prace napisane cienkopisami i długopisami zmywalnymi NIE SPEŁNIAJĄ wymogów regulaminowych i nie będą brane pod uwagę!

Praca może zawierać autorskie ilustracje, ornamenty i ozdobniki. Do ich wykonania można wykorzystać kolorowe pisaki.

Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę do biblioteki szkolnej do dnia 17.11.2023 r.

Metryczka powinna być umieszczona na odwrocie pracy i zawierać: imię, nazwisko klasę, pełną nazwę szkoły.

Praca musi być dostarczona niezgięta.

Kryteria oceny prac:
- staranność i oryginalność elementów graficznych,
- płynność pisma i estetyka połączeń literowych,
- kompozycja pracy,
- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
- samodzielność pracy.

Regulamin dostępny w bibliotece szkolnej.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela nauczyciel - bibliotekarz

Zapraszam do udziału w konkursie!

biblioteka, inicjatywy i pomysły, konkursy/olimpiady, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, wydarzenia kulturalne