Wielki chemiczny sukces Weroniki Piotrowicz

Teresa Baranowska

Uczennica kl. III LO Weronika Piotrowicz została Laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Wygraj Indeks” organizowanego przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.

Uczennica kl. III LO Weronika Piotrowicz została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Wygraj Indeks” organizowanego przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.
Status laureata uprawnia do przyjęcia na Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań chemią szerokiego kręgu młodzieży, możliwość sprawdzenia swej wiedzy poza szkołą i porównania jej z rówieśnikami z różnych stron Polski, jak również możliwość bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem akademickim.
Weronika doskonale poradziła sobie z zadaniami pierwszego i drugiego etapu konkursu.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Pliki

akcje, egzaminy, konkursy/olimpiady, koła zainteresowań, nowości, osiągnięcia, spotkania z nauką, Szkoła licealna