XI Konkurs Czytelniczy "Super Czytelnik Roku 2020/2021"

M.Chrobot

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas II - VIII szkoły podstawowej
do udziału w całorocznym Konkursie Czytelniczym,
polegającym na zdrowej rywalizacji w czytaniu książek.

Od października 2020 r. do maja 2021 r.
co miesiąc z każdej klasy będzie wybierany
„Super Czytelnik Miesiąca”.

Tytuł „Super Czytelnika roku 2020/2021”
zostanie przyznany czytelnikowi, który przez cały rok
będzie systematycznie wypożyczał i czytał książki,
będzie je szanował i zwracał w terminie.

Co miesiąc informacja o przyznanym tytule będzie ogłaszana
na godzinie wychowawczej oraz zamieszczana na stronie internetowej szkoły.

Rozstrzygnięcie konkursu na
„Super Czytelnika roku 2020/2021” w czerwcu 2021 r.

Zapraszam do współzawodnictwa!

biblioteka, konkursy/olimpiady, Szkoła podstawowa