ZIMOWE PÓŁKOLONIE U SALEZJANÓW W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Aneta Rozmysłowska

W Publicznej Salezjańskiej Szkole Podstawowej w terminie 4.01.2021 r. – 8.01.2021 r. zorganizowano półkolonie zimowe pod hasłem: „Zima artystycznie i sportowo – bawmy się bezpiecznie i wesoło”. Dzieci klas 1-4 z wielką radością spotkały się po przerwie związanej z obostrzeniami pandemicznymi. Cieszyły się swoim towarzystwem i z dużym entuzjazmem uczestniczyły w przygotowanych warsztatach.

W półkoloniach wzięło udział 40 dzieci nad którymi opiekę sprawowali wychowawcy: Klaudia Bąk, Aneta Rozmysłowska, Ewelina Ruta, Edyta Kuć, Justyna Dziugieł, Magdalena Zawadka, Elżbieta Mroczek, Ewelina Kaska – Łobodowska, Jakub Maguza, Małgorzata Drzazga. Nad całością czuwała pani Danuta Graboś - kierownik półkolonii.
Uczestnicy brali udział w szczegółowo przygotowanym programie, który składał się z zajęć artystyczno-sportowych. Odpowiednie metody i formy pracy pozwoliły na stworzenie pozytywnego klimatu zachęcającego do aktywnego wypoczynku.

W pierwszym dniu tj. 4.01.2021r. nasi półkoloniści zostali zapoznani z wychowawcami poszczególnych grup, regulaminem, zasadami postępowania podczas zabaw i zajęć warsztatowych, zasadami BHP oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych. Zwrócono też uwagę na istotę i konieczność przestrzegania zasad sanitarnych związanych z panującą pandemią. Uczestnicy poznali plan zajęć na każdy dzień. Następnie odbyły się wspólne zabawy integrujące poszczególne grupy.
W tym dniu odbyły się również zajęcia muzyczne, warsztaty ceramiczne, warsztaty z tańca ludowego oraz turniej gier i zabaw sportowych w grupach.

Drugiego dnia tj. 5.01.2021 r. wszyscy uczestniczyli w warsztatach kulinarnych. Dzieci obserwowały proces wytwarzania karnawałowych wypieków, a następnie miały możliwość samodzielnego ich wykonania pod kierunkiem wychowawców. Największą radość sprawiło dzieciom częstowanie się jeszcze ciepłymi, własnoręcznie wykonanymi słodkościami. Niewątpliwą atrakcją wtorkowego spotkania był warsztat taneczny, który inspirowany był twórczością znanego tancerza i choreografa Agustina Egurroli. Tego dnia odbyły się jeszcze zajęcia sportowe, a także turniej gier planszowych.

W czwartek 7.02.2021 r. po smacznym śniadanku uczestnicy półkolonii na warsztatach plastyczno-technicznych mieli okazję wykonać dla siebie piękne, pamiątkowe koszulki z autorskim obrazkiem. Nie mniejszą radość dało "spotkanie z muzyką" pod kierownictwem pana Daniela Gałązki i zespołu DGZZ, w czasie którego uczestnicy mogli współtworzyć zespół muzyczny, grać na instrumentach czy też włączyć się we wspólny śpiew.
W tym dniu przeprowadzono również warsztaty na temat bezpiecznego korzystania ze środków masowego przekazu – Internet, TV. Półkoloniści mogli też spróbować swoich sił w zmaganiach w turnieju szachowym.

Piątek 8.01.2021 r. był ostatnim dniem półkolonii, ale pełnym wrażeń, emocji i radosnych uśmiechów. W tym dniu uczestnicy w swoich grupach udali się na warsztaty sportowo-taneczne. W czasie ich trwania dzieci mogły korzystać z różnego rodzaju układów ruchowych, które wykonywały na przygotowanych trampolinach. Dużą atrakcją były warsztaty taneczne w stylu modern prowadzone przez instruktorów ze Studia Tańca La Flaca. Radosnym podskokom i zabawom towarzyszyło czujne oko opiekunów. Na warsztatach plastyczno-technicznych uczestnicy półkolonii mogli się także rozwinąć manualnie, tworząc własnoręcznie wykonane, eleganckie wieńce. Bez wątpienia miłym akcentem kończącym ten wyjątkowy czas był koncert z elementami pokazu artysty cyrkowego.

Półkolonie były bardzo ciekawą i bezpieczną formą spędzania wolnego czasu przez dzieci naszej szkoły w czasie ferii zimowych. Ich uśmiechy na buziach utwierdziły nas w przekonaniu, że wszyscy miło i przyjemnie spędzili czas. Również swoje zadowolenie wyrazili rodzice i opiekunowie naszych uczniów.

Szkoła licealna, Szkoła podstawowa