Życzenia Księdza Dyrektora

"Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie".
Flp 4, 4-7

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Przyjaciele!

Radość Bożego pokoju ogarnęła świat. Oto Ten, który wszystko czyni nowe, przychodzi, by zamieszkać w nas i pośród nas. Przychodzi z całą mocą, która rozprasza wszelkie ciemności, troski, niepokoje. Przychodzi, by gasić spory, wesprzeć zalęknione i zagubione serca - „Nie lękajcie się”.
W tym szczególnym, świętym, ale i pełnym zwątpienia czasie, dzielimy się mocą naszej wiary, siłą modlitwy, otwartymi i wspierającymi dłońmi. Błogosławiona obecność Jezusa Chrystusa i Jego Matki niech prowadzi nas wszystkich drogą zbawienia.

Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, uroczystości, wydarzenia religijne