Życzenia świąteczne

„Kresem życiowej wędrówki Chrystusa nie jest ciemność grobu, ale promienne niebo Zmartwychwstania.”

Jan Paweł II

Niech te słowa, na których opiera się chrześcijańska wiara, prowadzą nas przez trudne drogi codzienności ze Zmartwychwstałym Panem i naszym Zbawicielem.
Niech pamięć o tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego przyniesie nam dużo radości, umocni nas w świętości, podnosi w czasie słabości oraz rozpala braterską miłość.
Jezus Chrystus umarł, ale przezwyciężył śmierć. „Nie ma Go tu, bo wstał z martwych” [Ew. Mateusza 28,6]. Niech ta radosna nowina, dodaje nam otuchy w pełnym niepokoju czasie, jaki przeżywamy od kilku tygodni. Niech modlitwa, czułość, przebaczenie i bezinteresowna miłość do bliźniego, przyniosą światu nadzieję oraz trwały pokój, aby ustała wojna, która rozdziela rodziny, niszczy ludzkie życie i piękno stworzenia.

Zmartwychwstały Chrystus niech wszystkim błogosławi!

rodzice, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, wydarzenia religijne