Deutschunterricht in der Stadt!

16.06.2021

Na lekcję niemieckiego (Deutschunterricht) w terenie wybrały się 16.06 pod opieką pani Joanny Müller grupy z klas 8A, IA LO i IIA LO . Każdy zespół poradził sobie doskonale z licznymi zadaniami: z odnalezieniem i nazwaniem niemal wszystkich obiektów w okolicy, wskazywaniem drogi, nazywaniem usług czy też zakupami.
Deutsch macht Spaß!