Ósmoklasiści w Czerwińsku

Autor galerii: Ks. Dariusz Mikołajczyk 11 maja 2022