Salezjanie dla uczczenia jubileuszu 600- lecia Mińska Mazowieckiego

31 maja 2021