Msza święta w intencji: 1. O nowe powołania ... . 2. p. Grażyny Zajdel - Padzik i p. Elżbiety Skiby... .

Szkoła licealna, Szkoła podstawowa

1. O nowe powołania kapłańskie zakonne i misyjne. 2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla p. Grażyny Zajdel - Padzik i p. Elżbiety Skiby z okazji imienin.