Sympozjum naukowe - "Cyfrowe dzieciństwo, cyfrowa młodość. Jak media mobilne wpływają na edukację,emocje i relacje z innymi ?"

rodzice, spotkania z nauką, Szkoła gimnazjalna, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa

Serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum naukowym nt. „Cyfrowe dzieciństwo, cyfrowa młodość. Jak media mobilne wpływają na edukację, emocje i relacje z innymi?, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019 roku w Miejskiej Szkole Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim.

Sympozjum organizowane przez Zamiejscowy Wydział Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim, Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie adresowane jest do: dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, nauczycieli i rodziców.
Sympozjum naukowe zostało objęte patronatem honorowym przez Starostę Mińskiego oraz Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki.