mgr inż. Piotr Bartosiak | Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim
25-lecie Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim
 • urodziny: 24 kwietnia;
 •  
 • żonaty, córka.
Ukończone studia:
 • Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza WOSL w Dęblinie - specjalność: pilot samolotu naddźwiękowego, tytuł: inżynier).
 • Akademia Podlaska AP w Siedlcach. Specjalność: Przysposobienie Obronne i Obrona Cywilna, tytuł: magister.
 • Uniwersytet Warszawski / Uniwersytet Zielonogórski (studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu - Technika).
 • Akademia Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie, (podyplomowe studia w zakresie Wychowanie Fizyczne).
 • Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl/, (podyplomowe studia w zakresie mechatronika w kształceniu zawodowym).  

Nauczyciel Mianowany;

 

Nauczane przedmioty

 • Zajęcia techniczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Wychowanie fizyczne

Dyżur

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.
Środa

Plan lekcji dla: mgr inż. Piotr Bartosiak

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
7.55 - 8.40
VI A SP
technika
2.
8.55 - 9.40
V A SP
technika
VIII B SP
Edukacja dla bezpieczeństwa
VIII A SP
Wychowanie fizyczne
VIII B SP
Wychowanie fizyczne
3.
9.50 - 10.35
IV B SP
technika
VIII A SP
Edukacja dla bezpieczeństwa
VIII A SP
Wychowanie fizyczne
VIII B SP
Wychowanie fizyczne
4.
10.45 - 11.30
I A LO
Edukacja dla bezpieczeństwa
IV A SP
technika
5.
11.50 - 12.35
VI B SP
technika
IV B SP
Wychowanie fizyczne
V A SP
Wychowanie fizyczne
IV B SP
Wychowanie fizyczne
6.
12.55 - 13.40
V A SP
Wychowanie fizyczne
IV B SP
Wychowanie fizyczne
V A SP
Wychowanie fizyczne
VIII A SP
Wychowanie fizyczne
VIII B SP
Wychowanie fizyczne
7.
13.45 - 14.30
VII A SP
Wychowanie fizyczne
VII A SP
Wychowanie fizyczne
VII B SP
Wychowanie fizyczne
8.
14.35 - 15.20
VII B SP
Wychowanie fizyczne
VII A SP
Wychowanie fizyczne
VII B SP
Wychowanie fizyczne