I A LO | Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim
25-lecie Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim

I A LO

Zastępstwa

Plan lekcji (I A LO)

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
7.55 - 8.40
Język niemiecki
mgr Marlena Rozbicka
Język niemiecki
mgr Joanna Muller
Język niemiecki
mgr Marlena Rozbicka
Szachy
mgr Andrzej Koseski
Język niemiecki
mgr Joanna Muller
2.
8.55 - 9.40
Matematyka (p)
mgr Sławomir Dziugieł
Język polski (p)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Historia i teraźniejszość
mgr Magdalena Jurzyk
Historia (r)
mgr Tomasz Adamczak
Historia (p)
mgr Michał Maguza
Historia i teraźniejszość
mgr Magdalena Jurzyk
3.
9.50 - 10.35
Historia (r)
mgr Tomasz Adamczak
Język polski (p)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Religia
ks. mgr Dariusz Mikołajczyk
Historia (p)
mgr Michał Maguza
Historia (r)
mgr Tomasz Adamczak
Wychowanie fizyczne
mgr Marek Czyżowski
Wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Zagórska
4.
10.45 - 11.30
Geografia
mgr Robert Gałązka
Religia
ks. mgr Dariusz Mikołajczyk
Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Katarzyna Aleksiejuk
Język polski (p)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Zagórska
Wychowanie fizyczne
mgr Marek Czyżowski
5.
11.50 - 12.35
Historia (r)
mgr Tomasz Adamczak
Język polski (p)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Język angielski
mgr Barbara Reda
Język angielski
mgr Monika Senktas
Język angielski
mgr Barbara Reda
Informatyka
mgr inż. Mirosław Bareja
Chemia
mgr Teresa Baranowska
Język polski (r)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Matematyka (r)
mgr Janina Kożuchowska
6.
12.55 - 13.40
Język polski (r)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Matematyka (r)
mgr Janina Kożuchowska
Język angielski
mgr Monika Senktas
Język angielski
mgr Barbara Reda
Informatyka
mgr inż. Mirosław Bareja
Język angielski
mgr Monika Senktas
Godzina wychowawcza
mgr Teresa Baranowska
Biologia (p)
mgr Jolanta Miąsek
7.
13.45 - 14.30
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Piotr Wojda
Język polski (r)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Matematyka (r)
mgr Janina Kożuchowska
Język polski (r)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Matematyka (r)
mgr Janina Kożuchowska
Wychowanie fiz. (taniec)
mgr Ewelina Kaska-Łobodowska
Język angielski
mgr Barbara Reda
8.
14.35 - 15.20
Fizyka (p)
mgr Małgorzata Matzanke
Fizyka (r)
mgr Teresa Królak
Język polski (r)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Matematyka (r)
mgr Janina Kożuchowska
Język polski (r)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Fizyka (r)
mgr Teresa Królak
Matematyka (p)
mgr Sławomir Dziugieł
Fizyka (r)
mgr Teresa Królak
Biologia (r)
mgr Jolanta Miąsek
Biologia (r)
mgr Jolanta Miąsek
9.
15.25 - 16.10
Fizyka (r)
mgr Teresa Królak
Matematyka (p)
mgr Sławomir Dziugieł
Muzyka
mgr Jakub Maguza
Biologia (r)
mgr Jolanta Miąsek
10.
16.15 - 17.00
Matematyka (p)
mgr Sławomir Dziugieł