II A LO | Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim
25-lecie Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim

II A LO

Plan lekcji (II A LO)

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
7.55 - 8.40
Chemia
mgr Teresa Baranowska
Wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Zagórska
Wychowanie fizyczne
mgr Marek Czyżowski
Biologia (r)
mgr Jolanta Miąsek
2.
8.55 - 9.40
Godzina wychowawcza
mgr Teresa Baranowska
Język niemiecki
mgr Marlena Rozbicka
Język niemiecki
mgr Joanna Muller
Religia
ks. mgr Dariusz Mikołajczyk
Wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Zagórska
Wychowanie fizyczne
mgr Marek Czyżowski
Język niemiecki
mgr Marlena Rozbicka
Język niemiecki
mgr Joanna Muller
3.
9.50 - 10.35
Język angielski (r)
mgr Barbara Reda
Informatyka
mgr inż. Mirosław Bareja
Chemia
mgr Teresa Baranowska
Geografia
mgr Robert Gałązka
Język angielski (r)
mgr Barbara Reda
Język angielski (p)
mgr Monika Senktas
Religia
ks. mgr Dariusz Mikołajczyk
4.
10.45 - 11.30
Historia (p)
mgr Michał Maguza
Historia (r)
mgr Tomasz Adamczak
Matematyka (r)
mgr Janina Kożuchowska
Język polski (r)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Matematyka (p)
mgr Sławomir Dziugieł
Język polski (p)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Historia (r)
mgr Tomasz Adamczak
Historia (p)
mgr Michał Maguza
Język polski (r)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Język angielski (r)
mgr Barbara Reda
5.
11.50 - 12.35
Historia (r)
mgr Tomasz Adamczak
Fizyka (r)
mgr Teresa Królak
Biologia (r)
mgr Jolanta Miąsek
Matematyka (r)
mgr Janina Kożuchowska
Język polski (r)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Matematyka (r)
mgr Janina Kożuchowska
Język polski (r)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Historia (r)
mgr Tomasz Adamczak
Fizyka (r)
mgr Teresa Królak
Biologia (r)
mgr Jolanta Miąsek
Matematyka (r)
mgr Janina Kożuchowska
Język angielski (r)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
6.
12.55 - 13.40
Fizyka (r)
mgr Teresa Królak
Fizyka (p)
mgr Małgorzata Matzanke
Wychowanie fiz. (taniec)
mgr Ewelina Kaska-Łobodowska
Matematyka (r)
mgr Janina Kożuchowska
Język polski (r)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Historia (r)
mgr Tomasz Adamczak
Fizyka (r)
mgr Teresa Królak
Biologia (r)
mgr Jolanta Miąsek
Geografia
mgr Robert Gałązka
7.
13.45 - 14.30
Historia i teraźniejszość
mgr Tomasz Adamczak
Język polski (p)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Język angielski (p)
mgr Monika Senktas
Biznes i zarządzanie
mgr Ewa Sekular
Matematyka (p)
mgr Sławomir Dziugieł
Język polski (p)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Matematyka (p)
mgr Sławomir Dziugieł
Informatyka
mgr inż. Mirosław Bareja
8.
14.35 - 15.20
Biologia (p)
mgr Jolanta Miąsek
Język angielski (r)
mgr Barbara Reda
Język angielski (p)
mgr Monika Senktas
Fizyka (p)
mgr Małgorzata Matzanke
Język polski (p)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Matematyka (p)
mgr Sławomir Dziugieł
Matematyka (r)
mgr Janina Kożuchowska
9.
15.25 - 16.10
Biologia (p)
mgr Jolanta Miąsek
Język polski (p)
mgr Diana Gajc-Piątkowska