VIII A SP | Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim
25-lecie Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim

VIII A SP

Plan lekcji (VIII A SP)

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
7.55 - 8.40
Język angielski
mgr Dorota Gałązka
Język angielski
mgr Jadwiga Wiktorowicz
Geografia
mgr Robert Gałązka
2.
8.55 - 9.40
Historia
mgr Karolina Kaczyńska
Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Jolanta Miąsek
Język niemiecki
mgr Karolina Jackiewicz
Język niemiecki
mgr Marlena Rozbicka
Matematyka
mgr Elżbieta Skiba
Wiedza o społeczeństwie
mgr Karolina Kaczyńska
3.
9.50 - 10.35
Biologia
mgr Jolanta Miąsek
Chemia
mgr Teresa Baranowska
Godzina wychowawcza
mgr Jolanta Miąsek
Religia
ks. mgr Dariusz Mikołajczyk
Język polski
mgr Agnieszka Kozyra-Podkańska
4.
10.45 - 11.30
Język angielski
mgr Jadwiga Wiktorowicz
Informatyka
mgr inż. Mirosław Bareja
Język polski
mgr Agnieszka Kozyra-Podkańska
Matematyka
mgr Elżbieta Skiba
Historia
mgr Karolina Kaczyńska
Język polski
mgr Agnieszka Kozyra-Podkańska
5.
11.50 - 12.35
Język angielski
mgr Jadwiga Wiktorowicz
Język angielski
mgr Dorota Gałązka
Fizyka
mgr Małgorzata Matzanke
Język polski
mgr Agnieszka Kozyra-Podkańska
Język polski
mgr Agnieszka Kozyra-Podkańska
Język niemiecki
mgr Karolina Jackiewicz
Język niemiecki
mgr Marlena Rozbicka
6.
12.55 - 13.40
Informatyka
mgr inż. Mirosław Bareja
Język angielski
mgr Dorota Gałązka
Wychowanie fizyczne
mgr Jakub Maguza
Wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Mroczek
Wiedza o społeczeństwie
mgr Karolina Kaczyńska
Język polski
mgr Agnieszka Kozyra-Podkańska
Chemia
mgr Teresa Baranowska
7.
13.45 - 14.30
Matematyka
mgr Elżbieta Skiba
Wychowanie fiz. (taniec)
mgr Ewelina Kaska-Łobodowska
Fizyka
mgr Małgorzata Matzanke
Religia
ks. mgr Dariusz Mikołajczyk
8.
14.35 - 15.20
Matematyka
mgr Elżbieta Skiba
Matematyka
mgr Elżbieta Skiba
Wychowanie fizyczne
mgr Jakub Maguza
Wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Mroczek
9.
15.25 - 16.10
Wychowanie fizyczne
mgr Jakub Maguza
Wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Mroczek