Marek Baranowski i Igor Paluch laureatami VIII Powiatowego Testu Wiedzy Ekonomicznej

TB

Marek Baranowski i Igor Paluch uczniowie klasy 4 SLO wywalczyli III miejsce w VIII Powiatowym Teście Wiedzy Ekonomicznej a Weronika Krusiewicz z kl 3 SLO zajęła trzecie miejsce w teście dla publiczności.

W dniu 15 marca 2024 r. w ZSE po raz ósmy odbył się Powiatowy Test Wiedzy Ekonomicznej pod patronatem Starosty Powiatu Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości.
Do testu zgłosiło się 26 dwuosobowych zespołów, reprezentujących banki, ZUS, US, Urząd Gminy w Stanisławowie, służby mundurowe: Powiatową Komendę Policji, 23 Bazę Lotnictwa Taktycznego, Szkołę Podoficerską Żandarmerii Wojskowej, Powiatową Państwową Straż Pożarną, związki zawodowe ZNP i szkoły ponadpodstawowe.
Jury w składzie: p. Elżbieta Wieczorek, dyrektor ZSE – przewodnicząca, p. Anna Skalska, dyrektor Oddziału BS w Mińsku Mazowieckim, p. Waldemar Zbytek, prezes zarządu WIB, p. Krzysztof Marchlik, dyrektor Oddziału PKO S.A. w Mińsku Mazowieckim oraz p. Stefan Stępniewski, wieloletni dyrektor ZSE – honorowy członek Jury, nadzorowało przebieg testu.

Trzecie miejsce zajął nasz zespół zespół: Marek Baranowski i Igor Paluch z klasy 4 SLO, pokonując wielu silnych rywali.
Był też sprawdzian wiedzy oraz nagrody dla zgromadzonej publiczności. Korzystając z aplikacji Kahoot, przy użyciu telefonów komórkowych można było odpowiedzieć na 15 pytań. W teście trzecie miejsce zajęła Weronika Krusiewicz z kl. 3 SLO.

Jesteśmy z was dumni!

konkursy/olimpiady, osiągnięcia, Szkoła licealna