Rekrutacja do Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej | Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim
25-lecie Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim

Rekrutacja do Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej

UWAGA!

Uczniowie oddziału przedszkolnego przy naszej szkole składają dokumentu do końca kwietnia 2020 r. Ze względu na obecną sytuację nie są przewidywane rozmowy z ks. Dyrektorem z kandydatami i ich rodzicami. Dokumenty są do pobrania ze strony internetowej. Kandydaci do składają dokumenty do końca kwietnia 2020 r. w sekretariacie szkoły.

O przyjęciu kandydatów do klasy I rodzice zostaną poinformowani telefonicznie, a lista przyjętych kandydatów będzie dostępna w sekretariacie szkoły do dnia 06 maja 2020r. Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona w przypadku wolnych miejsc. W przypadku wolnych miejsc informacja zostanie podana do końca maja 2020 r. Pierwszy etap obejmuje złożenie następujących dokumentów:
 • podanie o przyjęcie do PSSP + dwa zdjęcia legitymacyjne
 • Kwestionariusz ucznia PSSP i deklaracja rodziców/opiekunów
 • skrócony odpis aktu urodzenia, (dotyczy kandydatów, którzy nie uczęszczali do naszego oddziału "0")
 • opinia ks. proboszcza lub katechety, (dotyczy kandydatów, którzy nie uczęszczali do naszego oddziału "0")
 • ponadto można dołączyć kopie dyplomów świadczących o osiągnięciach dziecka, (dotyczy kandydatów, którzy nie uczęszczali do naszego oddziału "0")
 • rekrutacja kandydatów do kl. I, którzy nie uczęszczali do naszego oddziału "0", odbywa się w przypadku wolnych miejsc; po zakończeniu rekrutacji kandydatów z naszego oddziału 0.
 • Dla kandydatów do klasy I PSSP pierwszy etap kończy się 15 marca 2020 r.

  Drugi etap obejmuje spotkania pod hasłem "Poznajmy się" wg. wyznaczonego programu

  • Rozmowa ks. Dyrektora z dzieckiem i rodzicami

  Trzeci etap - ogłoszenie listy przyjętych.

  O przyjęciu kandydatów do klasy I rodzice zostaną poinformowani telefonicznie, a lista przyjętych kandydatów będzie dostępna w sekretariacie szkoły do dnia 06 maja 2020r.

  Rekrutacja do "zerówki"

  Do 14 lutego 2020 r. przyjmujemy dokumenty od kandydatów do "zerówki". Przyjmujemy dzieci z rocznika 2014.
  Kwestionariusz, załączniki i zasady rekrutacji do odbioru w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.30 do 16.00.

  Rekrutacja obejmuje spotkania pod hasłem "Poznajmy się" wg wyznaczonego programu.

  • Rozmowa ks. Dyrektora z dzieckiem i rodzicami
  • Rozmowa z dzieckiem (stopień opanowanie podstawy programowej). Uwzględniana w rekrutacji w przypadku, gdy na podstawie kryteriów ustawowych nie można określić listy kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego Terminy spotkań podane zostaną w późniejszym terminie.

  Ogłoszenie listy przyjętych.

  O przyjęciu kandydatów do klasy "0" rodzice zostaną poinformowani telefonicznie, a lista przyjętych kandydatów będzie dostępna w sekretariacie szkoły do dnia 3 kwietnia 2020r. Uwaga: Chociaż pragniemy, aby rodzeństwo uczęszczało do tej samej szkoły, to nie zawsze jest to możliwe. Rodzeństwo nie jest "automatycznie" przyjmowane do szkoły.

  Po zakończeniu roku szkolnego

  • zaświadczenie o ukończeniu klasy "0"
  • karta zdrowia

  Uwaga

  Wszystkie szkoły są szkołami publicznymi (bez czesnego), których organem prowadzącym jest Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria (Prowincja) św. Stanisław Kostki z siedzibą w Warszawie.