Rekrutacja do Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej | Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim
25-lecie Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim

Rekrutacja do Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej

Rekrutacja do klasy I PSSP

UWAGA!

  Uczniowie oddziału przedszkolnego przy naszej szkole składają dokumenty do końca kwietnia 2022 r. Ze względu na obecną sytuację nie są przewidywane rozmowy ks. Dyrektora z kandydatami i ich rodzicami. W przypadku poprawy sytuacji epidemiologicznej rodzice będą zapraszani na rozmowę. Dokumenty są do pobrania ze strony internetowej. Kandydaci składają dokumenty do 25 marca 2022 r. w sekretariacie szkoły.

O przyjęciu kandydatów do klasy I rodzice zostaną poinformowani telefonicznie, a lista przyjętych kandydatów będzie dostępna w sekretariacie szkoły do dnia 09 maja 2022 r. Do dnia 3 czerwca 2022 r.

Akutalizacja terminów do klasy I PSSP

  Ze względu na poprawę sytuacji epidemiologicznej rodzice będą zapraszani na spotkanie z ks. Dyrektorem. Rozmowy będą odbywały się do końca maja 2022 r. Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona w przypadku wolnych miejsc, niewykorzystanych przez uczniów oddziału przedszkolnego przy naszej szkole. W przypadku wolnych miejsc informacja zostanie podana do końca maja 2022 r.

   Pierwszy etap obejmuje złożenie następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie do PSSP + dwa zdjęcia legitymacyjne
  • kwestionariusz ucznia PSSP i deklaracja rodziców/opiekunów
  • skrócony odpis aktu urodzenia, (dotyczy kandydatów, którzy nie uczęszczali do naszego oddziału "0")
  • opinia ks. Proboszcza lub katechety, (dotyczy kandydatów, którzy nie uczęszczali do naszego oddziału "0")
  • ponadto można dołączyć kopie dyplomów świadczących o osiągnięciach dziecka, (dotyczy kandydatów, którzy nie uczęszczali do naszego oddziału "0")
  • rekrutacja kandydatów do kl. I, którzy nie uczęszczali do naszego oddziału "0", odbywa się w przypadku wolnych miejsc; po zakończeniu rekrutacji kandydatów z naszego oddziału 0.

  Drugi etap obejmuje spotkania pod hasłem "Poznajmy się" wg wyznaczonego programu

  • Rozmowa ks. Dyrektora z dzieckiem i rodzicami

  Trzeci etap - ogłoszenie listy przyjętych.

  O przyjęciu kandydatów do klasy I rodzice zostaną poinformowani telefonicznie, a lista przyjętych kandydatów będzie dostępna w sekretariacie szkoły do dnia 9 maja 2022r.do dnia 3 czerwca 2022 r.

  Po zakończeniu roku szkolnego

  • zaświadczenie o ukończeniu klasy "0"
  • karta zdrowia

  Rekrutacja do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Salezjańskiej Szkole Podstawowej "zerówki"

  Do 10 lutego 2023 r. przyjmujemy dokumenty od kandydatów do "zerówki". Przyjmujemy dzieci z rocznika 2017.
  Kwestionariusz, załączniki i zasady rekrutacji do odbioru w sekretariacie szkoły od 10 stycznia 2023 r. w godz. 8.30 do 15.30.

  Rekrutacja obejmuje spotkania pod hasłem "Poznajmy się" wg wyznaczonego programu.

  • Rozmowa ks. Dyrektora z dzieckiem i rodzicami
  • Spotkanie dziecka z nauczycielami
  • Rozmowa z dzieckiem (stopień opanowanie podstawy programowej). Uwzględniana w rekrutacji w przypadku, gdy na podstawie kryteriów ustawowych nie można określić listy kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego

   Terminy spotkań podane zostaną w późniejszym terminie.

  Ogłoszenie listy przyjętych.

  O przyjęciu kandydatów do klasy "0" rodzice zostaną poinformowani telefonicznie, a lista przyjętych kandydatów będzie dostępna w sekretariacie szkoły do 3 kwietnia 2023 r. Uwaga: Chociaż pragniemy, aby rodzeństwo uczęszczało do tej samej szkoły, to nie zawsze jest to możliwe. Rodzeństwo nie jest "automatycznie" przyjmowane do szkoły.

  Uwaga

  Wszystkie szkoły są szkołami publicznymi (bez czesnego), których organem prowadzącym jest Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria (Prowincja) św. Stanisław Kostki z siedzibą w Warszawie.