Rekrutacja do Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej | Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim
25-lecie Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim

Rekrutacja do Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej

UWAGA!

Uczniowie oddziału przedszkolnego przy naszej szkole składają dokumenty do końca kwietnia 2021 r. Ze względu na obecną sytuację nie są przewidywane rozmowy ks. Dyrektora z kandydatami i ich rodzicami. W przypadku poprawy sytuacji epidemiologicznej rodzice będą zapraszani na rozmowę. Dokumenty są do pobrania ze strony internetowej. Kandydaci składają dokumenty do 25 marca 2021 r. w sekretariacie szkoły.

O przyjęciu kandydatów do klasy I rodzice zostaną poinformowani telefonicznie, a lista przyjętych kandydatów będzie dostępna w sekretariacie szkoły do dnia 07 maja 2021r. Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona w przypadku wolnych miejsc, niewykorzystanych przez uczniów oddziału przedszkolnego przy naszej szkole. W przypadku wolnych miejsc informacja zostanie podana do końca maja 2021 r.

  Pierwszy etap obejmuje złożenie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do PSSP + dwa zdjęcia legitymacyjne
 • Kwestionariusz ucznia PSSP i deklaracja rodziców/opiekunów
 • skrócony odpis aktu urodzenia, (dotyczy kandydatów, którzy nie uczęszczali do naszego oddziału "0")
 • opinia ks. proboszcza lub katechety, (dotyczy kandydatów, którzy nie uczęszczali do naszego oddziału "0")
 • ponadto można dołączyć kopie dyplomów świadczących o osiągnięciach dziecka, (dotyczy kandydatów, którzy nie uczęszczali do naszego oddziału "0")
 • rekrutacja kandydatów do kl. I, którzy nie uczęszczali do naszego oddziału "0", odbywa się w przypadku wolnych miejsc; po zakończeniu rekrutacji kandydatów z naszego oddziału 0.
 • Drugi etap obejmuje spotkania pod hasłem "Poznajmy się" wg wyznaczonego programu

  • Rozmowa ks. Dyrektora z dzieckiem i rodzicami

  Trzeci etap - ogłoszenie listy przyjętych.

  O przyjęciu kandydatów do klasy I rodzice zostaną poinformowani telefonicznie, a lista przyjętych kandydatów będzie dostępna w sekretariacie szkoły do dnia 07 maja 2021r.

  Rekrutacja do "zerówki"

  Do 12 lutego 2021 r. przyjmujemy dokumenty od kandydatów do "zerówki". Przyjmujemy dzieci z rocznika 2015.
  Kwestionariusz, załączniki i zasady rekrutacji do odbioru w sekretariacie szkoły od 12 stycznia 2021 r. w godz. 8.30 do 15.30.

  Rekrutacja obejmuje spotkania pod hasłem "Poznajmy się" wg wyznaczonego programu.

  • Uwaga: Zasady spotkań i dzieci zostaną podane po informacjach MEiN związanych z funkcjonowaniem szkół
  • Rozmowa ks. Dyrektora z dzieckiem i rodzicami
  • Rozmowa z dzieckiem (stopień opanowanie podstawy programowej). Uwzględniana w rekrutacji w przypadku, gdy na podstawie kryteriów ustawowych nie można określić listy kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego Terminy spotkań podane zostaną w późniejszym terminie.

  Ogłoszenie listy przyjętych.

  O przyjęciu kandydatów do klasy "0" rodzice zostaną poinformowani telefonicznie, a lista przyjętych kandydatów będzie dostępna w sekretariacie szkoły do dnia 7 kwietnia 2021r. Uwaga: Chociaż pragniemy, aby rodzeństwo uczęszczało do tej samej szkoły, to nie zawsze jest to możliwe. Rodzeństwo nie jest "automatycznie" przyjmowane do szkoły.

  Po zakończeniu roku szkolnego

  • zaświadczenie o ukończeniu klasy "0"
  • karta zdrowia

  Uwaga

  Wszystkie szkoły są szkołami publicznymi (bez czesnego), których organem prowadzącym jest Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria (Prowincja) św. Stanisław Kostki z siedzibą w Warszawie.