LUTY W ŚWIETLICY

Autor galerii: Świetlica szkolna luty 2023 r.

W miesiącu lutym uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej angażowali się w różne aktywności. Uczestniczyli też w zajęciach zaproponowanych przez swoich wychowawców. Uczniowie wzięli udział w tygodniu matematycznym, wykonywali matematyczne karty pracy doskonaląc swoje umiejętności między innymi w zakresie tabliczki mnożenia, dzielenia oraz wiele innych działań matematycznych. Zadanie zakończyło się wręczeniem dyplomów za udział w projekcie i drobnych upominków. Wychowankowie wykonywali również prace plastyczne o tematyce zimowej. Młodsze dzieci wykonały projekty ptasich masek. W czasie swobodnych zabaw powstały ciekawe kostrukcje z klocków oraz rysunki z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, dzieci śpiewały piosenki w zabawie w karaoke. Uczniowie itegrowali się również poprzez wspólne zabawy w salach oraz na świeżym powietrzu.