Karawana Bez Granic

Krzysztof Gardyza, uczeń klasy 7a

Niezwykłe warsztaty artystyczne prowadzone w formie on-line.

W poniedziałek 5 października uczniowie klas VI i VII naszej szkoły podstawowej uczestniczyli w warsztatach artystycznych w wersji on-line „Karawana Bez Granic.”

Spotkanie to wniosło ogromną energię mieszanki kultur i pasji reprezentowanych przez młodych artystów z różnych zakątków świata: muzyków, tancerzy. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, mogli porozmawiać z artystami oraz spróbować swoich sił w dziedzinie sztuki scenicznej, którą reprezentują. W ten oto sposób granice między sceną i odległością dzielącą uczestników spotkania uległy zatarciu.

inicjatywy i pomysły, spotkania z ciekawymi ludźmi, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, warsztaty