Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2021 r. odbyło się szóste już spotkanie reprezentantów różnych środowisk ku czci Żołnierzy Niezłomnych w szkołach salezjańskich w Mińsku Mazowieckim.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, tj. kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, placówek oświatowych oraz przedstawiciele naszej szkolnej społeczności z Księdzem Dyrektorem Ryszardem Woźniakiem na czele.
1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych skłania nas Polaków do refleksji nad tragicznymi kartami w dziejach naszej Ojczyzny. Jest także okazją, by oddać hołd żołnierzom antykomunistycznego podziemia, których cierpienia i krew nie były daremne. Wyrazem naszej czci dla żołnierzy drugiej konspiracji, za świadectwo męstwa i niezłomnej patriotycznej postawy, było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy kamieniu i tablicy poświęconych Danucie Siedzikównie - "Ince" oraz wszystkim „Żołnierzom Wyklętym”.

Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, uroczystości