Program Stypendialny

Zapraszamy zainteresowanych uczniów do udziału w programie stypendialnym ART GrECo – Aktywny Rozwój Talentów GrECo. Jest to to inicjatywa Fundacji GrECo i GrECo Polska, mająca na celu wspieranie rozwoju młodych talentów.

O stypendia w wysokości 3.500 zł na realizację swoich pasji i zainteresowań mogą ubiegać się utalentowani uczniowie szkół podstawowych (od VI klasy) i ponadpodstawowych, którzy mieszkają w miejscowości liczącej do 30.000 mieszkańców na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego lub pomorskiego (czyli tam, gdzie GrECo Polska ma swoje oddziały). Stypendium jest skierowane także do uczniów, którzy dojeżdżają z małej miejscowości do szkoły w większym mieście, lub mieszkają w bursie czy też internacie.

Zainteresowani udziałem w projekcie uczniowie LO powinni zgłosić się do pani Karoliny Kaczyńskiej, uczniowie PSSP do pani Jolanty Miąsek, w terminie do 25 września.

akcje, drzwi otwarte, inicjatywy i pomysły, koła zainteresowań, nowości, osiągnięcia, projekty, projekty edukacyjne, Rada rodziców, rodzice, samorząd uczniowski, spotkania z nauką, Szkoła gimnazjalna, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, wydarzenia kulturalne