Rozmowy o „Pasterzu Niezłomnym Kościoła”

Tomasz Adamczak

Ważny element tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Mińsku Mazowieckim stanowiło czwartkowe, 29 lutego, spotkanie z księdzem dr. hab. Jarosławem Wąsowiczem. Przedmiotem wydarzenia, które zrealizowano w gościnnych progach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim, stało się zaprezentowanie licznie zgromadzonym słuchaczom najważniejszych przystanków ziemskiej drogi arcybiskupa Antoniego Baraniaka.

W związku z tym gość przedsięwzięcia, w trakcie rozmowy z byłą wicedyrektor Szkół Salezjańskich Sapere aude w Mińsku Mazowieckim Renatą Bakułą, profesjonalnie przybliżył m.in. młode lata jednego z bohaterskich przedstawicieli polskiego duchowieństwa. Wskazał także na ważną rolę odgrywaną przez Niezłomnego Pasterza u boku takich prymasów naszego państwa, jak August Hlond oraz Stefan Wyszyński, a także pełną poświęcenia jego działalność w realiach drugiej wojny światowej.
Kulminacyjnym momentem rozmowy okazało się przedstawienie postawy arcybiskupa w okresie aresztowania i przetrzymywania w cieszącym się ponurą sławą stołecznym więzieniu mokotowskim. W tym miejscu kaźni wielu polskich bohaterów był on przesłuchiwany co najmniej 145 razy, bestialsko torturowany i poddany przemocy psychicznej. – Pomimo to nie załamał się. Tym samym praktycznie uniemożliwił ubowcom przeprowadzenie procesu kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wówczas był internowany w różnych ośrodkach na terenie Polski. Antoni Baraniak po wyjściu na wolność był tak zmaltretowany fizycznie i psychicznie, że jest prawdziwym cudem to, iż przeżył jeszcze około dwudziestu lat – podkreślił ks. Jarosław Wąsowicz.
Godne uwagi jest, że od wielu lat ks. dr hab. Wąsowicz przybliża kolejne fakty z życia arcybiskupa. Naukowe dociekania przełożyły się na napisanie przez rozmówcę Renaty Bakuły książek przedstawiających postać sekretarza dwóch prymasów. Owe publikacje można było zakupić w ramach czwartkowego przedsięwzięcia, do czego zachęcał m.in. reprezentant Szkół Salezjańskich Sapere aude w Mińsku Mazowieckim dyrektor wspólnoty zakonnej ks. Dariusz Mikołajczyk. Powyższa placówka oświatowa wraz z miejską biblioteką była organizatorem wieczornego spotkania z historią.

akcje, inicjatywy i pomysły, spotkania z ciekawymi ludźmi, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa