Salezjański Konkurs Poetycki rozstrzygnięty

D. Gajc-Piątkowska

Zapraszamy na galę wręczenia nagród w Salezjańskim Konkursie Poetyckim 2023.

Na Salezjański Konkurs Poetycki wpłynęło 90 wierszy, po przeczytaniu których jurorzy wyłonili 10 zwycięskich młodych twórców. Laureaci zostali poinformowani o zaszczytnej roli.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 2 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w sali tańca Szkół Salezjańskich "Sapere aude" przy ul. Kościuszki 27 w Mińsku Mazowieckim.

absolwenci, akcje, inicjatywy i pomysły, konkursy/olimpiady, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, wydarzenia kulturalne