Salezjański Powiatowy Konkurs Poetycki 2023

Kolejna edycja Salezjańskiego Konkursu Poetyckiego w toku.

Do konkursu nadesłało swoje juwenilia kilkudziesięciu młodych poetów w 3 kategoriach wiekowych: kl. IV-VI szkoły podstawowej, kl. VII-VIII szkoły podstawowej oraz kl. I-IV/V szkoły średniej. Prace zostały przekazane jurorom. Czekamy na rozstrzygnięcie. O terminie gali finałowej laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

akcje, inicjatywy i pomysły, konkursy/olimpiady, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa