Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

14 września br. uczniowie Salezjańskich Szkół w Mińsku Mazowieckim po raz kolejny mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską.

Pani sędzia przybliżyła dzieciom i młodzieży najnowsze zmiany w Kodeksie Karnym. Podkreśliła rolę świadomości pewnych norm i zasad, granic, których przekroczyć nie wolno, gdyż kwalifikowane są jako czyny karalne. Wyjaśniła różnicę między wykroczeniem a przestępstwem.

Pani Anna Maria Wesołowska zachęciła uczniów do założenia w szkole „kącika prawnego”, w celu wyeliminowania zachowań niepożądanych w otaczającym nas środowisku. Szczere rozmowy o problemach w rodzinie, w szkole, dyskusje, symulacje rozpraw sądowych to działania wychowawcze, które mogą nam pomóc wyjść z trudnej sytuacji, uczynić rzeczywistość lepszą, bardziej przyjazną, bezpieczną – zapewniała słuchaczy Pani sędzia.

Nie możemy pozostać bierni, obojętni na krzywdę ludzką.Aby przeciwdziałać złu, warto znać swoje prawa, a także konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania prawa, wszak „ignorantia iuris nocet” (nieznajomość prawa szkodzi).

spotkania z ciekawymi ludźmi, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa