Wyniki egzaminów - odbiór

Odbiór wyników egzaminu ósmoklasisty i maturalnego.

Odbiór wyników egzaminu ósmoklasisty i maturalnego odbędzie się w sekretariacie szkoły w następujących terminach:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty 6 lipca 2023r. (czwartek) godzina 12.00,
  • wyniki egzaminu maturalnego 7 lipca 2023r. (piątek) godzina 12.00.
absolwenci, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa