Życzenia świąteczne

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1.14)

Niewidzialny Bóg stał się Widzialną Miłością. Jego przyjście do nas w ludzkiej naturze ma doniosłe znaczenie. Oto Bóg zechciał stać się Maleńkim Dzieciątkiem, aby żaden człowiek nie obawiał się zbliżyć do Niego.

Starajmy się rozbudzić w sobie ufność, zachwyt i miłość, aby z wiarą odkryć tajemnicę Bożego Narodzenia. Niech w naszych sercach zagości uwielbienie, jakie towarzyszyło pasterzom, którzy przybiegli do stajenki, aby pokłonić się Dzieciątku. Łamiąc się opłatkiem przy wigilijnym stole, wzbudźmy w sobie pragnienie, aby być blisko miłości Boga, a także miłości człowieka.

Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, wydarzenia religijne