O Niezłomnych nie tylko od święta

Tomasz Adamczak

Z rozmachem przebiegły tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowane przez Szkoły Salezjańskie „Sapere aude” w Mińsku Mazowieckim. Upamiętnienie bohaterów antykomunistycznego podziemia przyniosło między innymi możliwość uczestniczenia w międzyszkolnym konkursie wiedzy historycznej, promocji książki poświęconej postaci arcybiskupa Antoniego Baraniaka oraz piątkowej, 1 marca, kulminacyjnej uroczystości podkreślającej męstwo patriotów.

Na trzeci z wymienionych elementów kilkudniowego przedsięwzięcia złożyło się zarówno plenerowe spotkanie przy pamiątkowym kamieniu przypominającym postać Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, jak i druga część patriotycznej imprezy mająca miejsce w hali sportowej mińskomazowieckich szkół salezjańskich.
To właśnie wtedy nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu zatytułowanego „Żołnierze Niezłomni w Powiecie Mińskim”. Z możliwości sprawdzenia swojej wiedzy skorzystało 55 uczniów podzielonych na dwie kategorie: szkoły podstawowe i szkoły średnie. W pierwszej z nich triumf odniosła Jagoda Dudek ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim, zaś w drugiej Mateusz Rek ze Szkół Salezjańskich Sapere Aude w Mińsku Mazowieckim. Drugie miejsca zajęli, odpowiednio, Anna Laskus ze Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Rudzie i Maria Wójcicka ze Szkół Salezjańskich „Sapere aude” w Mińsku Mazowieckim. Na trzecich lokatach uplasowali się tymczasem Hanna Maletka ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim i Dominik Czyżewski z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Mrozach. Okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe wręczyli laureatom zmagań ich koordynator nauczyciel historii Tomasz Adamczak oraz ks. dr. hab. Jarosław Wąsowicz.
Zauważmy, że wymieniony przedstawiciel polskiego duchowieństwa, autor publikacji o niezłomnym arcybiskupie Antonim Baraniaku, w trakcie piątkowej odsłony obchodów wygłosił interesującą prelekcję poświęconą bohaterowi swoich żmudnych dociekań. Owego wystąpienia z zaciekawieniem wysłuchali nie tylko przedstawiciele nadsrebrzańskiej, salezjańskiej placówki oświatowej, ale i liczni goście spoza szkoły uświetniający swoją obecnością patriotyczną uroczystość.
Wśród nich nie zabrakło choćby starosty Powiatu Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego, wiceburmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Roberta Smugi, wójta Gminy Mińsk Mazowiecki Janusza Piechoskiego, Dowódcy Garnizonu Mińsk Mazowiecki płk dypl. pil. Krzysztofa Stobieckiego i prezesa oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Mińsku Mazowieckim Józefa Jedynaka. Poza nimi wydarzenie zaszczycili m.in. przedstawiciele miejskich i powiatowych placówek oświatowych i kulturalnych, reprezentanci służb mundurowych, duchowieństwa z proboszczem parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim ks. Jerzym Mackiewiczem, a także lokalni członkowie Związku Piłsudczyków RP Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego. Po raz kolejny w uroczystości wzięła udział również Barbara Czartoryska.
Całość wydarzenia zwieńczyła msza święta odprawiona w intencji wszczęcia procesu beatyfikacyjnego abp. Antoniego Baraniaka. Po zakończeniu nabożeństwa nie zabrakło natomiast kuluarowych rozmów poświęconych nie tylko postaci bohaterskiego księdza, ale i innych niezłomnych bohaterów walczących z czerwoną zarazą zalewającą nasz kraj po zakończeniu drugiej wojny światowej. Z pozoru nierówna walka przyniosła po latach wymierny sukces w postaci odzyskania niezależności Polski. Pamiętając o tym, kultywujmy pamięć o Niezłomnych nie tylko od święta…

akcje, konkursy/olimpiady, osiągnięcia, spotkania z ciekawymi ludźmi, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, uroczystości, wydarzenia religijne