Przegląd Inicjatyw Teatralnych 2021

D.G.-P.

Tegoroczny, jubileuszowy X Przegląd Inicjatyw Teatralnych odbywa się w Łodzi w dniach 5-7 listopada. Organizatorem wydarzenia jest Zespół Szkół Salezjańskich im. ks. Bosko w Łodzi.

PIT to salezjańska inicjatywa kulturalna, która integruje środowisko młodzieży z różnych ośrodków salezjańskich w całej Polsce. Wydarzenie ma charakter cykliczny. Wspólnota spotyka się co roku, by prezentować dorobek teatralny istniejących przy placówkach salezjańskich młodzieżowych grup teatralnych oraz poszerzać kompetencje artystyczne młodych ludzi w dziedzinie teatru.
Na łódzkiej odsłonie PIT-u Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Augusta Czartoryskiego w Mińsku Mazowieckim będzie reprezentowała grupa teatralna "Do Trzech Razy Sztuka". Łącznie na przegląd wybiera się 33 uczniów ze wszystkich klas licealnych SLO w Mińsku.
W programie wydarzenia znajdują się warsztaty teatralne i zajęcia formacyjne. Przewidziano również czas na zwiedzanie atrakcji turystycznych Łodzi.

absolwenci, akcje, inicjatywy i pomysły, koła zainteresowań, spotkania integracyjne, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, teatr, turystyka, warsztaty, wycieczki, wydarzenia kulturalne