Uroczystość św. Jana Bosko

TB

“Czy jestem blisko czy daleko, zawsze myślę o was.
I mam tylko jedno pragnienie, by zachować was szczęśliwymi teraz i w wieczności...” św. J. Bosko

W niedzielę 29 stycznia nasza szklona społeczność zgromadziła się na uroczystości poświęconej patronowi Salezjanów św. Franciszkowi Salezemu i założycielowi zgromadzenia -św. Janowi Bosko. Poprzez uczestnictwo w Liturgii mogliśmy okazać wdzięczność Bogu i ludziom za dobro, które się dokonało i za wstawiennictwem świętych prosić o opiekę dla uczniów i ich rodziców, absolwentów oraz wsparcie dla nauczycieli i pracowników szkół salezjańskich, pamiętając, że to już dwudziesty dziewiąty rok kontynuujemy salezjańskie dzieło w Mińsku Mazowieckim.
Święty Franciszek Salezy – doktor miłości, cierpliwości, łagodności, pokory i prostoty oraz zapalony płomieniem świętości humanista szesnastego wieku. Są to cechy, które wyróżniały biskupa Genewy spośród członków jego rodziny i wszystkich ludzi, których spotykał podczas swojej pracy duszpasterskiej. Święty Jan Bosko właśnie dlatego ustanowił go patronem Zgromadzenia Salezjańskiego, które założył ponad 160 lat temu i nadał mu nazwę od jego nazwiska.
Ksiądz Bosko pociągnięty postawą tego Świętego postanowił, że Salezjanie za jego przykładem będą zdobywać dusze dla Boga. Sam, służąc Bogu, służył młodym ludziom -niczyim, zaniedbanym moralnie, bezradnym, bez perspektyw. Otoczył ich opieką, wraz ze swą matką Małgorzatą stworzył im dom, zainicjował pierwsze szkoły uczące zawodu, otwierał oratoria, gdzie mogli przebywać, zbliżać się do Pana Boga, znajdować przyjaciół.
Jego dzieło, może w nieco innej formie, jest kontynuowane także w naszych szkołach.

"... Bądźmy zawsze radośni a czas minie szybko ..." mawiał ks. Bosko.
Po uroczystej Mszy Świętej uczniowie klasy 1 LO wprowadzili nas w radosny nastrój śpiewem opowiadając o pierwszym Salezjaninie, który zasłynął jako genialny wychowawca, „Ojciec i Nauczyciel” młodzieży, pisarz i publicysta, założyciel zgromadzeń zakonnych. Stworzył styl wychowania nazywany systemem prewencyjnym. W swojej pracy z młodzieżą do komunikacji używał: sztuki, muzyki, teatru, gier i zabaw bo one sprzyjały tworzeniu środowiska pełnego radości.
Na zakończenie radosnego opowiadania o pierwszym salezjańskim wychowawcy głos zabrał Ksiądz Ryszard Woźniak-Dyrektor Szkół Salezjańskich “Sapere Aude” w Mińsku Mazowieckim.
Wspólne świętowanie to często stół i poczęstunek. Wszyscy zostali ugoszczeni myślą Księdza Bosko i oczywiście salezjańską krówką. Taki niecodzienny poczęstunek przygotowali uczniowie klasy 8b.
Można było też nabyć najnowszy numer naszego szkolnego czasopisma “Ale Bosko” oraz oraz płyty naszego zespołu muzycznego “Kreska”.

spotkania integracyjne, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, uroczystości, wydarzenia religijne