Życzenia imieninowe dla Księdza Dyrektora

“Szczęściem jest własnym światłem więcej już nie świecić, tylko Boga pokochać, światłem Boga płonąć”

Ks. Jan Twardowski

Czcigodny Księże Dyrektorze,

pragniemy życzyć Ci, aby dobry Bóg Cię błogosławił i hojnie obdarzał potrzebnymi łaskami. Wytrwale podążaj drogą kapłaństwa, pełniąc służbę Bogu i ludziom. Niech apostolska działalność będzie źródłem Twojej radości oraz spełnienia.

Życzymy wytrwałości i gorliwości w wierze, płynącej z bliskiej relacji z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym.

Niech Matka Boska Wspomożycielka Wiernych prowadzi Cię i umacnia w salezjańskim powołaniu, abyś gorliwie wypełniał Bożą misję wśród dzieci i młodzieży naszych szkół.

Z modlitwą
Społeczność Szkół Salezjańskich "Sapere aude"

Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, uroczystości