Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

„Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka"

Kard. Stefan Wyszyński

W Dniu Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia naszej wspólnocie szkolnej, tj. Nauczycielom, Księżom, Pracownikom administracji i obsługi, Uczniom i ich Rodzicom, a także Przyjaciołom Salezjańskich Szkół „Sapere aude”.

Niech płynący z serca wysiłek oraz troska o edukację i wychowanie kolejnych pokoleń na mądrych i szlachetnych ludzi przyniosą z czasem piękne owoce.

Niech pasja, gorliwość i niegasnący zapał pedagogów oraz pracowników niepedagogicznych dodają skrzydeł dzieciom i młodzieży a dobra atmosfera pracy sprawi, że szkoła stanie się dla nich drugim domem.

Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, uroczystości