Wycieczka edukacyjna klas I SG

Teresa Baranowska Szkoła gimnazjalna, teatr, wycieczki

Dnia 29 października uczniowie klas pierwszych gimnazjum wyjeżdżają do teatru LALKA na przedstawienie "Odyseja" i lekcję teatralną. Jest to forma realizacji podstawy programowej z zajęć artystycznych, plastyki i języka polskiego. Wyjazd o godz. 7.45, powrót ok. godz.15.00