Niektórzy piszą poezję

D. G.-P.

Grupa młodych poetów z salezjańskiego liceum wzięła udział w kolejnym konkursie popularyzującym rozwijanie talentu literackiego organizowanym przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Na XXIV Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego swoje juwenilia wysłali: Sonia Płoska, Klaudia Karpińska, Michał Pustoła, Magdalena Nogańska i Stanisław Ryguła z kl. III SLO, Olga Bartnicka z kl. II SLO oraz Oliwia Grzyb i Karol Niemczak z kl. IB SLO.
Oceny utworów dokona profesjonalne jury składające się z poetów i przedstawicieli organizatora. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 25 listopada 2019 r. Laureaci oraz autorzy prac wyróżnionych o jego wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

konkursy/olimpiady, Szkoła licealna