Rekrutacja do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego | Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim

Rekrutacja do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego

UWAGA. Nie prowadzimy rekrutacji przez elektroniczny system, w którym uczestniczą mińskie szkoły ponadgimnazjalne

 

W roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy do klas:

 • humanistycznej
 • matematyczno-fizycznej
 • biologiczno-chemicznej

Dokumenty:

 • kwestionariusz kandydata(do odebrania w sekretariacie szkoły)
 • potwierdzone przez szkołę oceny semestralne w klasie III
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • opinia księdza proboszcza lub katechety
 • informacja o szczególnych osiągnięciach
 • fotografie (3 podpisane)
 • Po złożeniu kompletu dokumentów umawiana jest rozmowa kwalifikacyjna z dyrektorem szkoły, która stanowi integralną część rekrutacji. W rozmowie biorą udział rodzice/opiekunowie wraz z kandydatem do szkoły
 • Rodzice uczniów Salezjańskiego Gimnazjum oraz rodzice osób, które brały udział w rekrutacji do naszego gimnazjum, a nie zostały przyjęte, o ile chcą, mogą uczestniczyć w rozmowie z ks. Dyrektorem. Dla kandydatów do liceum uczestnictwo w rozmowie z ks. Dyrektorem jest obowiązkowe

Po zakończeniu roku szkolnego

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego
 • karta zdrowia

Harmonogram rekrutacji w SLO na rok szkolny 2017/2018

Uczeń podlega rekrutacji na podstawie Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty i warunków określonych w Statucie Szkoły.

Rekrutację przeprowadza się:

 1. do 14 czerwca składanie podania o przyjęcie do szkoły,
 2. po złożeniu podania rozmowa z ks. Dyrektorem wg ustalonego w sekretariacie harmonogramu,
 3. od 23 czerwca, do 28 czerwca, do godz. 16.00 przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu z części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej.
 4. 5 lipca, do godz. 15.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.
 5. od 06 lipca do 12 lipca do godz. 12.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
 6. do 12 lipca, godz. 14.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły lub informację o liczbie wolnych miejsc;

Informacje dodatkowe:

Kwestionariusz kandydata

Kwestionariusz kandydata do szkoły należy wziąć w sekretariacie lub pobrać na dole tej strony.

Terminy

 • Składanie dokumentów do liceum do 14 czerwca 2017 r.

Uwaga

Organem prowadzącym jest Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria św. Stanisław Kostki z siedzibą w Warszawie.