Rekrutacja do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego | Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim

Rekrutacja do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego

UWAGA. Nie prowadzimy rekrutacji przez elektroniczny system, w którym uczestniczą mińskie szkoły ponadgimnazjalne

 

W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy do klas:

 • humanistycznej
 • matematyczno-fizycznej
 • biologiczno-chemicznej

Dokumenty:

 • kwestionariusz kandydata(do odebrania w sekretariacie szkoły)
 • oceny semestralne w klasie III (może być wydruk z dziennika elektronicznego)
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • można załączyć opinię księdza proboszcza lub katechety
 • informacja o szczególnych osiągnięciach
 • fotografie (3 podpisane)
 • Po złożeniu kompletu dokumentów umawiana jest rozmowa kwalifikacyjna z dyrektorem szkoły, która stanowi integralną część rekrutacji. W rozmowie biorą udział rodzice/opiekunowie wraz z kandydatem do szkoły
 • Rodzice uczniów Salezjańskiego Gimnazjum oraz rodzice osób, które brały udział w rekrutacji do naszego gimnazjum, a nie zostały przyjęte, o ile chcą, mogą uczestniczyć w rozmowie z ks. Dyrektorem. Dla kandydatów do liceum uczestnictwo w rozmowie z ks. Dyrektorem jest obowiązkowe

Po zakończeniu roku szkolnego

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego
 • karta zdrowia

Harmonogram rekrutacji w SLO na rok szkolny 2018/2019

Uczeń podlega rekrutacji na podstawie Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty i warunków określonych w Statucie Szkoły.

Rekrutację przeprowadza się:

 1. do 18 maja pierwszy termin składania podania o przyjęcie do szkoły,
 2. do 19 czerwca drugi termin złożenia podania o przyjęcie do szkoły, ewentualnej zmiany szkoły
 3. po złożeniu podania rozmowa z ks. Dyrektorem wg ustalonego w sekretariacie harmonogramu,
 4. do 26 czerwca  do godz. 16.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone  przez gimnazjum za zgodność z oryginałem )
 5. 4 lipca, do godz. 15.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.
 6. od  5 lipca do 9 lipca do godz. 12.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
 7. do 10 lipca, godz. 14.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły lub informację o liczbie wolnych miejsc;

Informacje dodatkowe:

Kwestionariusz kandydata

Kwestionariusz kandydata do szkoły należy wziąć w sekretariacie lub pobrać na dole tej strony.

Terminy

 • Składanie dokumentów do liceum do 19 czerwca 2018 r.

Uwaga

Organem prowadzącym jest Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria św. Stanisław Kostki z siedzibą w Warszawie.