Rekrutacja do Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej | Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim
25-lecie Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim

Rekrutacja do Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej

Pierwszy etap obejmuje złożenie następujących dokumentów:
 • podanie o przyjęcie do PSSP + dwa zdjęcia legitymacyjne
 • Kwestionariusz ucznia PSSP i deklaracja rodziców/opiekunów
 • skrócony odpis aktu urodzenia, (dotyczy kandydatów, którzy nie uczęszczali do naszego oddziału "0")
 • opinia ks. proboszcza lub katechety, (dotyczy kandydatów, którzy nie uczęszczali do naszego oddziału "0")
 • ponadto można dołączyć kopie dyplomów świadczących o osiągnięciach dziecka, (dotyczy kandydatów, którzy nie uczęszczali do naszego oddziału "0")
 • rekrutacja kandydatów do kl. I, którzy nie uczęszczali do naszego oddziału "0", odbywa się w przypadku wolnych miejsc; po zakończeniu rekrutacji kandydatów z naszego oddziału 0.
 • Dla kandydatów do klasy I PSSP pierwszy etap kończy się 15 marca 2020 r.

  Drugi etap obejmuje spotkania pod hasłem "Poznajmy się" wg. wyznaczonego programu

  • Rozmowa ks. Dyrektora z dzieckiem i rodzicami

  Trzeci etap - ogłoszenie listy przyjętych.

  O przyjęciu kandydatów do klasy I rodzice zostaną poinformowani telefonicznie, a lista przyjętych kandydatów będzie dostępna w sekretariacie szkoły do dnia 08 kwietnia 2020r.

  Rekrutacja do "zerówki"

  Do 14 lutego 2020 r. przyjmujemy dokumenty od kandydatów do "zerówki". Przyjmujemy dzieci z rocznika 2014.
  Kwestionariusz, załączniki i zasady rekrutacji do odbioru w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.30 do 16.00.

  Rekrutacja obejmuje spotkania pod hasłem "Poznajmy się" wg wyznaczonego programu.

  • Rozmowa ks. Dyrektora z dzieckiem i rodzicami
  • Rozmowa z dzieckiem (stopień opanowanie podstawy programowej). Uwzględniana w rekrutacji w przypadku, gdy na podstawie kryteriów ustawowych nie można określić listy kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego Terminy spotkań podane zostaną w późniejszym terminie.

  Ogłoszenie listy przyjętych.

  O przyjęciu kandydatów do klasy "0" rodzice zostaną poinformowani telefonicznie, a lista przyjętych kandydatów będzie dostępna w sekretariacie szkoły do dnia 3 kwietnia 2020r. Uwaga: Chociaż pragniemy, aby rodzeństwo uczęszczało do tej samej szkoły, to nie zawsze jest to możliwe. Rodzeństwo nie jest "automatycznie" przyjmowane do szkoły.

  Po zakończeniu roku szkolnego

  • zaświadczenie o ukończeniu klasy "0"
  • karta zdrowia

  Uwaga

  Wszystkie szkoły są szkołami publicznymi (bez czesnego), których organem prowadzącym jest Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria (Prowincja) św. Stanisław Kostki z siedzibą w Warszawie.