Rekrutacja do Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej | Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim

Rekrutacja do Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej

W tym roku szkolnym, ze względu na prowadzoną zmianę w organizacji oświaty, jest możliwe przeniesienie dziecka z innej szkoły do kl. IV, V oraz klasy VII szkoły podstawowej. Pierwszy etap obejmuje złożenie następujących dokumentów:
 • podanie o przyjęcie do PSSP + dwa zdjęcia legitymacyjne
 • Kwestionariusz ucznia PSSP i deklaracja rodziców/opiekunów
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • opinia ks. proboszcza lub katechety
 • ponadto można dołączyć kopie dyplomów świadczących o osiągnięciach dziecka
Dodatkowo:
 • uczniowie pragnący przenieść się do klasy IV: świadectwo kl. II
 • uczniowie pragnący przenieść się do klasy V: oceny końcowe I semestru kl. IV, świadectwo kl. IV
 • uczniowie pragnący przenieść się do klasy VII: świadectwo klasy V oraz oceny końcowe semestru I klasy VI
 • Dla kandydatów do klasy I PSSP pierwszy etap kończy się 31 marca 2017 r. Dla uczniów pragnących przenieść się do klasy IV, V i VII pierwszy etap kończy się do końca maja lub wyczerpania miejsc 2017 r.

  Drugi etap obejmuje spotkania pod hasłem "Poznajmy się" wg wyznaczonego programu

  • rozmowa ks. dyrektora z dzieckiem i rodzicami

  Trzeci etap - ogłoszenie listy przyjętych.

  O przyjęciu kandydatów do klasy I rodzice zostaną poinformowani telefonicznie, a lista przyjętych kandydatów będzie dostępna w sekretariacie szkoły do dnia 11 kwietnia 2017r. O przyjęciu uczniów pragnący przenieść się do kl. IV, V i VII rodzice zostaną poinformowani telefonicznie do 15 czerwca 2017 r.

  Rekrutacja do "zerówki"

  Do 28 lutego 2017 r. przyjmujemy dokumenty od kandydatów do "zerówki". Przyjmujemy dzieci z rocznika 2011.
  Kwestionariusz, załączniki i zasady rekrutacji do odbioru w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.30 do 16.00.

  Rekrutacja obejmuje spotkania pod hasłem "Poznajmy się" wg wyznaczonego programu.

  • Rozmowa ks. dyrektora z dzieckiem i rodzicami
  • Rozmowa z dzieckiem (stopień opanowanie podstawy programowej). Uwzględniana w rekrutacji w przypadku, gdy na podstawie kryteriów ustawowych nie można określić listy kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego Terminy spotkań podane zostaną w późniejszym terminie.

  Ogłoszenie listy przyjętych.

  O przyjęciu kandydatów do klasy "0" rodzice zostaną poinformowani telefonicznie, a lista przyjętych kandydatów będzie dostępna w sekretariacie szkoły do dnia 30 marca 2017r. Uwaga: Chociaż pragniemy, aby rodzeństwo uczęszczało do tej samej szkoły, to nie zawsze jest to możliwe. Rodzeństwo nie jest "automatycznie" przyjmowane do szkoły.

  Po zakończeniu roku szkolnego

  • zaświadczenie o ukończeniu klasy 0
  • karta zdrowia

  Warunki finansowe

  • Jednorazowa wpłata ustalona przez Radę Rodziców.
  • miesięczna opłata za zwiększoną w stosunku do siatki godzin MEN liczbę zajęć edukacyjnych - 60zł - bez wakacji

  Uwaga

  Wszystkie szkoły są szkołami publicznymi (bez czesnego), których organem prowadzącym jest Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria (Prowincja) św. Stanisław Kostki z siedzibą w Warszawie.