Rekrutacja do Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej | Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim

Rekrutacja do Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej

Pierwszy etap obejmuje złożenie następujących dokumentów:
  • podanie o przyjęcie do PSSP + dwa zdjęcia legitymacyjne
  • Kwestionariusz ucznia PSSP i deklaracja rodziców/opiekunów
  • skrócony odpis aktu urodzenia, (dotyczy kandydatów, którzy nie uczęszczali do naszego oddziału "0")
  • opinia ks. proboszcza lub katechety, (dotyczy kandydatów, którzy nie uczęszczali do naszego oddziału "0")
  • ponadto można dołączyć kopie dyplomów świadczących o osiągnięciach dziecka, (dotyczy kandydatów, którzy nie uczęszczali do naszego oddziału "0")
Dla kandydatów do klasy I PSSP pierwszy etap kończy się 15 marca 2019 r.

Drugi etap obejmuje spotkania pod hasłem "Poznajmy się" wg. wyznaczonego programu

  • Rozmowa ks. dyrektora z dzieckiem i rodzicami

Trzeci etap - ogłoszenie listy przyjętych.

O przyjęciu kandydatów do klasy I rodzice zostaną poinformowani telefonicznie, a lista przyjętych kandydatów będzie dostępna w sekretariacie szkoły do dnia 10 kwietnia 2019r.

Rekrutacja do "zerówki"

Do 20 lutego 2019 r. przyjmujemy dokumenty od kandydatów do "zerówki". Przyjmujemy dzieci z rocznika 2013.
Kwestionariusz, załączniki i zasady rekrutacji do odbioru w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.30 do 16.00.

Rekrutacja obejmuje spotkania pod hasłem "Poznajmy się" wg wyznaczonego programu.

  • Rozmowa ks. dyrektora z dzieckiem i rodzicami
  • Rozmowa z dzieckiem (stopień opanowanie podstawy programowej). Uwzględniana w rekrutacji w przypadku, gdy na podstawie kryteriów ustawowych nie można określić listy kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego Terminy spotkań podane zostaną w późniejszym terminie.

Ogłoszenie listy przyjętych.

O przyjęciu kandydatów do klasy "0" rodzice zostaną poinformowani telefonicznie, a lista przyjętych kandydatów będzie dostępna w sekretariacie szkoły do dnia 4 kwietnia 2019r. Uwaga: Chociaż pragniemy, aby rodzeństwo uczęszczało do tej samej szkoły, to nie zawsze jest to możliwe. Rodzeństwo nie jest "automatycznie" przyjmowane do szkoły.

Po zakończeniu roku szkolnego

  • zaświadczenie o ukończeniu klasy "0"
  • karta zdrowia

Uwaga

Wszystkie szkoły są szkołami publicznymi (bez czesnego), których organem prowadzącym jest Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria (Prowincja) św. Stanisław Kostki z siedzibą w Warszawie.