Sukcesy w Powiatowym Przeglądzie Patriotycznym - kategoria szkoły ponadgimnazjalne

Diana Gajc-Piątkowska

Reprezentanci szkół salezjańskich zostali nagrodzeni we wszystkich kategoriach tematycznych w organizowanym 16-17 października 2018 r. przez GCK w Mrozach Powiatowym Przeglądzie Patriotycznym.

W kategorii plastyka Karolina Lucka z kl. I SLO zdobyła II miejsce za dobrze opanowaną kreskę, kompozycję zwartą, właściwą perspektywę, a Katarzyna Baranowska została wyróżniona za trudną technikę malarską, jaką jest akwarela, subtelność oraz ciekawe nawiązanie do tematyki konkursu plastycznego.
W kategorii recytacja I miejsce zajęła Klaudia Karpińska z kl. I SLO.
W kategorii śpiew Klaudię Karpińską z kl. I SLO wyróżniono, III miejsce przyznano zespołowi Tfurcze Dusze, w którego skład wchodzili: Karol Rogala, Jakub Kwiatkowski, Maciej Muszyński, Kamil Wańko i Piotr Dmowski z kl. III SLO, a II miejscem uhonorowano Aleksandrę Rek z kl. III SLO.

konkursy/olimpiady, osiągnięcia, Szkoła licealna, wydarzenia kulturalne