Szkolny Konkurs na Projekt Graficzny

D. Gajc-Piątkowska

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie na Projekt Graficzny.

Konkurs adresowany jest do uczniów Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Augusta Czartoryskiego . Przeprowadzany jest z okazji tegorocznej odsłony Przeglądu Inicjatyw Teatralnych organizowanej w SLO w Mińsku Mazowieckim.

Celem konkursu jest stworzenie projektu grafiki o tematyce teatralnej promującej wspomniane wyżej wydarzenie . Praca powinna zawierać element graficzny i napis "Przegląd Inicjatyw Teatralnych 2020 - Mińsk Mazowiecki, 6-8 marca 2020 r." lub "PIT 2020" oraz logo szkoły.
Prace mogą być wykonane techniką tradycyjną w formacie A4 (np. ołówek, markery, kredka, farby plakatowe) lub komputerową (300 dpi).

Zwycięski projekt zostanie umieszczony na materiałach promocyjnych PIT 2020.

Podpisane prace należy składać do pani Diany Gajc-Piątkowskiej.
Termin przyjmowania prac mija 24 stycznia 2020 r.

inicjatywy i pomysły, konkursy/olimpiady, Szkoła licealna, teatr