Jasełka szkolne

“Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy.
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory”

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią z wielką radością powróciliśmy do tradycji przygotowania jasełek i wigilii szkolnej dla całej szkolnej wspólnoty. W tym roku w organizację uroczystości zaangażowali się rodzice, nauczyciele, zespoły dzieci i młodzieży działające na terenie naszej szkoły, tj. Zespół wokalno - instrumentalny “Kreska”, Zespół Pieśni i Tańca “Ludowiaki” oraz grupa teatralna.

Wysiłek tak wielu osób zaangażowanych całym sercem przyniósł znakomite efekty. W niezwykły świąteczny klimat wprowadził nas Big Band pięknym wykonaniem utworu Czerwonych Gitar “Jest taki dzień…” Doskonale znaną nam historię Maryi i Józefa, przeżywających niepokój związany z brakiem miejsca dla narodzina ich Syna, podkreślały kolędy i pastorałki w wykonaniu młodych artystów. Nie zabrakło wzruszeń, bowiem nie wszyscy odwrócili się od Świętej Rodziny… Biedroneczka z nieba podarowała jej bochen chleba, a cudowna Babcia zaoferowała nocleg w skromnej stajence. Nieco pikanterii dodała kłótnia hałaśliwych i złośliwych Diabełków, które ostatecznie przegrały w starciu z Aniołami - zwiastującymi Boże Narodzenie - a więc zwycięstwo miłości w świecie. To one oznajmiły radosną nowinę Pasterzom, którzy z najwyższą ochotą udali się do Betlejem, aby powitać Jezusa “przed bogaczami” i w swej prostocie pokłonić Mu się nisko. Gwiazda Betlejemska wskazała drogę również Mędrcom, którzy złożyli mirrę, kadzidło i złoto Bożemu Dzieciątku. Niezwykłe znaki na niebie ujrzały także Dzieci, które zapewniły Jezusa, że dla Niego staną się bardzo grzeczne “nie będziemy zza opłotka patykami rzucać kotka”. Ponadto zatańczyły skocznego krakowiaka, aby rozweselić Dzieciąteczko. Na zakończenie Aniołowie złożyli wszystkim zebranym życzenia, aby pokój zagościł w naszych sercach oraz abyśmy w wieczór wigilijny mogli serdecznie przełamać się opłatkiem z naszymi bliskimi.

Po występie artystycznym Ksiądz Dyrektor - Ryszard Woźniak pogratulował oraz podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację szkolnych jasełek zarówno poprzez udział w przedstawieniu, jak i logistyczno - techniczne przygotowanie przedsięwzięcia. Pani Monika Włodarczyk - Przewodnicząca Rady Rodziców złożyła świąteczne życzenia całej wspólnocie szkolnej. Aby czar wieczoru nie prysł tak szybko, można było zabrać do domu drobny upominek - kartkę z życzeniami, opłatkiem i pachnącym piernikiem.

Rada rodziców, rodzice, samorząd uczniowski, spotkania integracyjne, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, teatr, uroczystości, wydarzenia religijne