„MŁODY INNOWATOR” XII edycja 2018/2019

P.B.

Masz pomysł na innowacyjne rozwiązanie - zgłoś się.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS SZKOLNY - Zgłoszenia w szkole przyjmuje i informacji udziela Piotr Bartosiak do 28.02.2019

MŁODY INNOWATOR XII edycja 2018/2019

ORGANIZATORZY: Komitet Naukowo-Techniczny FSNT- NOT Doskonalenia Kadr Towarzystwo Kultury Technicznej Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów Terenowe Jednostki Organizacyjne NOT

Adresaci konkursu: uczniowie szkół podstawowych (kl. IV-VIII),
gimnazjalnych (kl. III)
ponadgimnazjalnych (licea i technika)

Patronat medialny Przegląd Techniczny – najstarsze czasopismo techniczne – 152 lat

Cel konkursu Rozwijanie twórczego myślenia i krzewienie innowacyjnych postaw u dzieci i młodzieży Konkurs spełnia ważny aspekt wychowawczy – uczy pracy zespołowej od pomysłu do realizacji. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Najlepsze prace są przedstawiane/demonstrowane na krajowych i międzynarodowych wystawach wynalazków.

Temat innowacyjnego projektu dowolne rozwiązanie techniczne, może być również udoskonaleniem już istniejącego produktu lub nowym oryginalnym pomysłem.

Konkurs przebiega w trzech etapach:

Etap szkolny - do 1 marca 2019 - najlepszą pracę wybierają nauczyciele i uczniowie w szkołach
Etap okręgowy - do 29 marca 2019 - wyboru najlepszych prac dokonują terenowe Jednostki Organizacyjne FSNT-NOT wraz z Wojewódzkimi Ośrodkami Metodycznymi
Etap ogólnopolski - do 10 maja 2019 r. - wyboru najlepszych prac dokonują przedstawiciele FSNT-NOT, Towarzystwa Kultury Technicznej, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom – czerwiec 2019 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie – informacje szczegółowe www.enot.pl; Menu Główne – Działalność Statutowa - Olimpiady i Konkursy Kontakt: e-mail:anna.kowalska@not.org.pl; tel. 22/336-12-70

inicjatywy i pomysły, konkursy/olimpiady, Szkoła gimnazjalna, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa