„Młodzież zapobiega pożarom”.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim 12 marca 2019 roku odbyły się eliminacje powiatowe do 42. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Nasze liceum reprezentowała Katarzyna Baranowska, gimnazjum i klasy starsze PSSP Kinga Matak a klasy młodsze szkoły podstawowej Paulina Wieczorek.

Głównym celem Turnieju było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów oraz kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
Turniej obejmował tradycje i historię straży pożarnych, umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, organizację i zadania OSP oraz ich Związku, przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, instalację i urządzenia przeciwpożarowe, zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych, substancji niebezpiecznych, zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

konkursy/olimpiady, Szkoła gimnazjalna, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa