Możliwość zdobycia karty pływackiej

Piotr Bartosiak

Poniedziałek 17 czerwca, godzina 16.00 hala basenowa tor 1.

W poniedziałek 17 czerwca podczas zajęć grupy SKS Basen przy współpracy ze Szkołą pływacką "Anakonda" będzie możliwość uzyskania karty pływackiej.
Wymagania:
Kartę pływacką może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący: przepłynięcie w wodzie stojącej dystansu 200 m w dowolny sposób i dowolnym czasie, w tym przynajmniej 50 m stylem grzbietowym.
Dodatkowo: skok dowolnym sposobem ze słupka i 5 m. pod wodą.
Zgłoszenia przyjmuje informacji udziela p. Piotr Bartosiak.

akcje, inicjatywy i pomysły, koła zainteresowań, nowości, sport, Szkoła gimnazjalna, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, turystyka